Casino Shortcodes

The custom shortcodes for the Mercury theme

Shortcode #1
Shortcode #1 with large logos
Shortcode #4

Code VIP:
12.000K 
Cho Lần Nạp Đầu

5.0

*New players only

Code Tân Thủ:
150K
Không giới hạn trò chơi!

4.8

*New players only

Trở thành Cao Thủ:
+28tr Code VIP

4.5

*New players only

Lì Xì Mỗi Ngày:
Thưởng Siêu To Khổng Lồ

4.5

*New players only

Tân Thủ VIP:
Nhận 150k Khi Đăng Ký TK

4.3

*New players only

Shortcode #4 with titles

Code VIP:
12.000K 
Cho Lần Nạp Đầu

5.0

*New players only

Code Tân Thủ:
150K
Không giới hạn trò chơi!

4.8

*New players only

Trở thành Cao Thủ:
+28tr Code VIP

4.5

*New players only

Lì Xì Mỗi Ngày:
Thưởng Siêu To Khổng Lồ

4.5

*New players only

Tân Thủ VIP:
Nhận 150k Khi Đăng Ký TK

4.3

*New players only

Shortcode #6
Nhị Gia Bắn Cá
3.8/5

*New players only

KA HAI DI LAO
4.0/5

*New players only

Lực Lượng Đặc Biệt
3.5/5

*New players only

Cuộc Chiến Bắn Cá
3.8/5
Cuộc Chiến Bắn Cá

*New players only

Bắn Cá Lô Tô
4.0/5

*New players only

Shortcode #7
Nhị Gia Bắn Cá
3.8/5

*New players only

KA HAI DI LAO
4.0/5

*New players only

Lực Lượng Đặc Biệt
3.5/5

*New players only

Cuộc Chiến Bắn Cá
3.8/5
Cuộc Chiến Bắn Cá

*New players only

Bắn Cá Lô Tô
4.0/5

*New players only

Đánh Cá Vui Vẻ
4.3/5
Đánh Cá Vui Vẻ

*New players only

Cao Thủ Săn Rồng
3.8/5

*New players only

Shortcode #8

Code VIP:
12.000K 
Cho Lần Nạp Đầu

5.0/5

*New players only

Code Tân Thủ:
150K
Không giới hạn trò chơi!

4.8/5

*New players only

Trở thành Cao Thủ:
+28tr Code VIP

4.5/5

*New players only

Lì Xì Mỗi Ngày:
Thưởng Siêu To Khổng Lồ

4.5/5

*New players only

Tân Thủ VIP:
Nhận 150k Khi Đăng Ký TK

4.3/5

*New players only

Shortcode #9

Code VIP:
12.000K 
Cho Lần Nạp Đầu

*New players only

Code Tân Thủ:
150K
Không giới hạn trò chơi!

*New players only

Trở thành Cao Thủ:
+28tr Code VIP

*New players only

Lì Xì Mỗi Ngày:
Thưởng Siêu To Khổng Lồ

*New players only

Tân Thủ VIP:
Nhận 150k Khi Đăng Ký TK

*New players only